Generalforsamling

Klubben holder ordinær generalforsamling/årsmøde hver år i november.

Forretningsudvalget består af en formand samt 2 yderligere medlemmer, typisk udvalgsformænd.

Alle formand, udvalgsformænd og resten af medlemmerne vælges for et år.