Beregn BMI

BMI (Body Mass Index) - beregning

Indtast din vægt i kilogram og din højde i centimeter i nedenstående formular og tryk "Beregn" knappen (Venligst læs nedenstående note før beregning)

Din vægt (kg)
Din højde (cm)
Dit BMI


) //Visit JavaScript Kit (http://javascriptkit.com) for script //Credit must stay intact for use function ClearForm(form){ form.weight.value = ""; form.height.value = ""; form.bmi.value = ""; } function bmi(weight, height) { bmindx=weight/eval(height*height); return bmindx; } function checkform(form) { if (form.weight.value==null||form.weight.value.length==0 || form.height.value==null||form.height.value.length==0){ alert("\nPlease complete the form first"); return false; } else if (parseFloat(form.height.value) <= 0|| parseFloat(form.height.value) >=500|| parseFloat(form.weight.value) <= 0|| parseFloat(form.weight.value) >=500){ alert("\nReally know what you're doing? \nPlease enter values again. \nWeight in kilos and \nheight in cm"); ClearForm(form); return false; } return true; } function computeform(form) { if (checkform(form)) { yourbmi=Math.round(bmi(form.weight.value, form.height.value/100)); form.bmi.value=yourbmi; } return; } // -- done hiding from old browsers // ]]>

 

BMI OVERSIGT

Kategori BMI
Undervægtig Under 18.5
Normal vægt 18.5 to 24.9
Overvægtig 25 to 29.9
Kraftig 30 to 39.9
Meget kraftig 40 & over

 


Note: Denne formular er baseret på beregningen fra "Body Mass Index" og er kun ment som et eksempel. Yderligere information kan læses på linket.

This free script provided by JavaScript Kit